039 Symbionter

Richard Ipsen: “Symbionter”. Global. Klimaforandringer, blive vegansk. Tarmflora påvirker os. Benjamin Rosenbaum: The Unraveling. Twitter: @RobotterPLoftet . Mail: RobotterPaaLoftet snabela gmail com . Web: RobotterPaaLoftet.sciencefiction.dk . Musik: A-Blues, Beat Rock Track (8/12)...